Berlin

Miasto grafiti, street artu i techno

Miasto grafiti, street artu i techno

Miasto grafiti, street artu i techno

Miasto grafiti, street artu i techno

Miasto grafiti, street artu i techno

PRZESTRZEŃ

Lista 10 niemieckich instytucji kultury (np. Maxim Gorki Theater) i 10 polskich instytucji w Berlinie (np. Instytut Polski w Berlinie). Zdjęcia przedstawiające trzy z tych instytucji: Berlinische Galerie, Polską Kafejkę Językową i Maxim Górki Theatre
Mapa berlina z zaznaczonymi numerami polskimi i niemieckimi instytucjami. Numery odnoszą się do instytucji wymienionych na liście w poprzedniej grafice. Poniżej mapy nazwy trzech wydarzeń: Berlinale Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Miedzynarodowy Festiwal Literatury i Berlin Biennale. Dołączone zdjęcie budynku Instytutu Polskiego w Berlinie

KULTURA

Ikony i wykres ilustrujące dane liczbowe dotyczące sektora kreatywnego Berlina. Między innymi: 300 tys osób zatrudnionych w tym sektorze, 40 miliardów euro rocznych obrotów, 55 tys firm i organizacji. Wykres kołowy przedstawia liczbę wizyt w berlińskich teatrach w sezonie 2020/21. Najwięcej wizyt miało miejsce na spektaklach operowych - ponad 32 tys, najmniej na musicalach 2051
Mapa Berlina z podziałem na dzielnice. Na mapie zaznaczono liczbę firm związanych z przemysłem filmowym i muzycznym w roku 2022. Najwięcej podmiotów w dzielnicy Mitte - ponad 100.
Mapa Berlina z podziałem na dzielnice. Na mapie wskazano liczbę lokalnych kin w każdej z dzielnic. Najwięcej (14 i więcej) kin jest w dzielnicy Mitte.
Wizualne przedstawienie danych ilustrujące liczbę przedstawicieli przemysłu filmowego uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Berlinale w latach 2010-2023. Najwięcej osób uczestniczących było w roku 2020 - ponad 11 tysięcy, najmniej w roku 2022 - ponad 5 tysięcy
STUDIUM PRZYPADKU

Jubileusz 10-lecia Polskiej Kafejki Językowej (SprachCafé Polnisch)

Jubileusz 10-lecia Polskiej Kafejki Językowej (SprachCafé Polnisch), 24.09.2022 (w godzinach 15:00-22:00), miejsce: mała scena amfiteatru Freilichtbühne Weissensee przy Große Seestraße 10 w berlińskiej dzielnicy Pankow. Głównym organizatorem była organizacja SprachCafé Polnisch, natomiast partnerami wydarzenia były zarówno polskie, jak i niemieckie instytucje i organizacje: Ambasada RP w Berlinie, Senat Berlina, Instytut Polski w Berlinie, Radio Cosmo, Freilichtbühne Weissensee.

Pokaż studium

STUDIUM PRZYPADKU

Wernisaż multimedialnej instalacji Mikołaja Baliszewskiego „The Romantic”.  

Wcześniejsze przybycie na miejsce wydarzenia pozwoliło na obserwację przygotowań, sfotografowanie najbliższego otoczenia oraz nieformalne rozmowy: z kuratorem Mikołajem Baliszewskim, który opisał, jak powstawała instalacja, oraz z dyrektor Marzeną Kępowicz, która opowiedziała o innych projektach.

Pokaż studium