Nowy York

Nowy York

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

Miasto, które nigdy nie śpi

PRZESTRZEŃ

Ponumerowana lista 10 amerykańskich instytucji kultury (np. Lincoln Centre) i  10 polskich instytucji w Nowym Jorku (np. Fundacja Kościuszkowska). Poniżej trzy zdjęcia: budynek jednego z teatrów w dzielnicy Broadway Theatre, gablota z plakatami i szyldem  Cornegie Hall i budynek z szyldem - Warsaw i godłem Polski.
Mapa Nowego Jorku z zaznaczonymi miejscami z listy z poprzedniej grafiki. Poniżej trzy ikony ilustrujące wydarzenia: New York FIlm Festival, Brooklyn Book Festival i United Solo Festival. W prawym dolnym rogu wnętrze Fundacji Kościuszkowskiej (schody z balustradą). Na ścianie obrazy.

KULTURA

Ikony ilustrujące dane dotyczące sektora kreatywnego: 293 tys osób zatrudnionych w tym sektorze, 30 miliardów rocznegogo wynagrodzenia pracowników, 15 tys firm i organizacji. Poniżej tabela ilustrująca zmiany zatrudnienia w sektorze kreatywnym w różnych zawodach w latach 2008-2017. Największy wzrost zanotowano w kategorii aktorzy z 9 tys do 11 tys osób.
Wykres kołowy przedstawiający liczbę osób zatrudnionych w przemysłach kreatywnych w Nowym Jorku. Najwięcej pracowników zatrudnionych jest w filmie i telewizji - 76 tys.
Mapa Nowego Jorku z podziałem na dzielnice. Poniżej zestawienie zmian w liczbie osób zatrudnionych w sektorze kreatywnym w poszczególnych dzielnicach. Największy wzrost w dzielnicy Bushwick (6 tys osób), największy spadek w Upper West i Upper East Side (6 tys)
STUDIUM PRZYPADKU

Promocja polskiej kinematografii w ramach Greenpoint Film Festiwal

Greenpoint Film Festival to wydarzenie cykliczne, które odbywa się raz w roku (od 2001) w północnym Brooklynie, w dzielnicy Greenpoint. Celem festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla kreatywnej współpracy twórców filmowych i artystów, komunikowanie nowych trendów, inspirowanie lokalnej społeczności i wspieranie rozwoju dzielnicy1. Ideą festiwalu jest wspieranie kina niezależnego, niszowego, które nie zawsze wpisuje się w główny nurt światowej kinematografii, a co za tym idzie – ma niewielkie szanse na szeroką międzynarodową dystrybucję.

Pokaż studium

STUDIUM PRZYPADKU

Promocja literatury w ramach cyklu „Encounters with Polish Literature”

Interesujący przykład promowania polskiej kultury w Stanach Zjednoczonych stanowi cykl umieszczanych na platformie Youtube filmów w języku angielskim poświęconych polskiej literaturze i czytelnictwu pt. „Encounters with Polish Literature” (pol. Spotkania z polską literaturą). Jest to zainicjowana w lutym 2021 r. inicjatywa Polskiego Instytutu Kultury w Nowym Jorku.

Pokaż studium