Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Damian Liszka

Dr Damian Liszka

Specjalista ds. Promocji

publikacje:


Pracownik badawczy Instytutu Filozofii i Socjologii w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, trener i metodyk nauczania, autor i kierownik projektów międzynarodowych, wdrożeniowych, innowacyjnych. Jako pracownik naukowy i ekspert merytoryczny podejmuje m.in. zagadnienia związane ze szkolnictwem zawodowym, wsparciem osób młodych, w tym pozostających poza sferą zatrudnienia i edukacji (z ang. „NEET” – not in employment, education or training), rynkiem pracy i edukacji wybranych krajów europejskich (Polska, Belgia, Finlandia, Czechy, Słowacja, Węgry i Ukraina).

Projekty (wybrane):

  1. Identification of barriers hindering the Ukrainian and Polish students’ return to schools (od 2021-07-01 do 2022-06-01), koordynator, członek zespołu badawczego, źródło finansowania: NAWA Urgency Grants 2021
  2. Preventing post-COVID Social Exclusion Together (od 2021-06-01 do 2022-11-30), koordynator, członek zespołu badawczego, wykonawca, ekspert ds. promocji, źródło finansowania:  Visegrad Fund Strategic Grants 2021
  3. Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET (od 2019-01-01 do  2021-11-30), koordynator zadań partnera projektu odpowiedzialny również za promocję, ekspert merytoryczny, źródło finansowania: EFS (POWER 4.3)
  4. DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego (od 2019-02-18 do 2020-04-30), koordynator zadań lidera i partnera projektu odpowiedzialny również za promocję, ekspert merytoryczny, źródło finansowania: EFS (POWER 4.3)