Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP

Dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP

Kierownik projektu/badacz terenowy

publikacje:


Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Dyrektor Centrum Badań i Innowacji inLAB w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Socjolog specjalizujący się w tematyce migracji międzynarodowych w Europie, badaniach sektora kultury (literatura, dziedzictwo kulturowe, tożsamość), oraz badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych (B&R) w obszarze innowacji społecznych. W swoich badaniach  podejmuje m.in. zagadnienia związane z digitalizacją dziedzictwa kulturowego, dostępnością treści kultury, socjologiczną analizą powiązań kluczowych aktorów w polu literackim, oraz przemianami tożsamości jednostkowej w kontekście ruchów migracyjnych. Socjolog z wieloletnim doświadczenie w badaniach empirycznych w roli kierownika projektu, badacza terenowego, analityka i autora raportów badawczych.

Zrealizowane projekty:

 1. Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014; (2015-2017), kierownik projektu, badania terenowe, analiza i raportowanie, źródło finansowania: MKiDN
 2. Polskie organizacje imigranckie w Europie, (2015-2018), członek zespołu badawczego: analiza danych, raportowanie, źródło finansowania: NCN (Sonata Bis)
 3. Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET (2019-2021), członek zespołu badawczego, źródło finansowania: EFS (POWER 4.3)
 4. Badania dotyczące innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assisstant „ (2017-2019), koordynator zespołu badawczego (UX), analiza danych i raportowanie, źródło finansowania: EFS (RPO woj. mazowieckiego)

 

Publikacje:

 1. Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik, Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004–2014, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury,  Kraków 2017, online:  http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/RaportKo%C5%84cowy.pdf
 2. Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Monika Miszczuk-Wereszczyńska, „Dramat i życie”, czyli raport z badania krakowskiego pola literackiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2018
 3. Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Digitalizacja zasobów kultury w doświadczeniu twórców internetowych repozytoriów, ANNALES UNIVERSITATIS PEDAGOGICAE CRACOVIENSIS, Studia Sociologica IX, (2017), vol. 1, s.12-33
 4. Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Marta Juza, Digitalized Heritage in European Union and Poland: Policies, Strategies and On-line Practices, In Sofie S. Berg and Eric Fiedler (Eds.) Cultural Heritage: Perspectives, Challenges and Future Directions, New York 2017, p. 1-38.
 5. Mariusz Dzięglewski, Praktyki odbioru dziedzictwa kulturowego. Raport z badania sondażowego, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków 2017, online: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/PraktykiOdbioru1.pdf
 6. Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Digitalizacja, udostępnianie i upowszechnianie zasobów kultury w doświadczeniu twórców wybranych portali internetowych w Polsce, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków 2016, online: http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/files/bwk_digitalizacja_udostepnianie1.pdf
 7. Mariusz Dzięglewski (2020), Coming Home to (Un)familiar Country, Palgrave Macmillan
 8. Michał Nowosielski, Mariusz Dzięglewski (2021) Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu.Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ebook: https://www.wuw.pl/product-pol-14902-Polskie-organizacje-imigranckie-w-Europie-W-poszukiwaniu-nowego-modelu-EBOOK.html
 9. Mariusz Dzięglewski, Polish Graduates: Migration and Its Media Representations, Polish Sociological Review, vol. 2(190), 2015, 171-189.
 10. Mariusz Dzięglewski, The Economic, Social and Ontological Security of Polish Post-Accession Migrants in Popular Media Narratives, Media, Culture & Society 2016, Vol 38(6), p. 827-843
 11. Mariusz Dzięglewski, Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego – źródło poznania społeczeństw i kultur, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009