Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Badacz terenowy/Koordynator Badań w Niemczech

publikacje:


Politolog i socjolog, prowadzi badania nad kulturą polityczną oraz wzorami partycypacji politycznej młodych obywateli w Polsce i Europie, zajmuje się również problematyką dyskursu politycznego, społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego oraz teorii demokracji.

 

Projekty:

 1. Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza (2017-2020), projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2016/23/D/HS5/00902), udział jako Kierownik projektu.
 2. Barometr Wyborczy EUVOX (2014-2015), projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z Centrum Badań nad Demokracją Bezpośrednią (C2D) finansowany przez Open Society Initiative for Europe oraz Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. Projekt realizowany przy współudziale Uniwersytetu w Zurychu (nr F-21911-01-02), udział jako: Wykonawca: ekspert i członek polskiego zespołu badawczego.
 3. Młody aktywny obywatel (2017), projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Udział jako: Wykonawca projektu.
 4. Patriotyzm młodego pokolenia – deklaracja czy postawa (2018), projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Udział jako: Wykonawca projektu.
 5. Funkcjonowanie opozycji parlamentarnej w Polsce w latach 1997-2010 (2010-2011), grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr NN  116 127334), udział jako: Wykonawca projektu.

 

Publikacje: 

 1. R. Marzęcki (2020), Pierwsze pokolenia wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. R. Marzęcki (2020), Constructive Emotions? Patriotism as a Predictor of Civic Activity in Poland, „Italian Political Science Review”, 50(1).
 3. R. Marzęcki (2017), How to Engage „Democratic Natives”? Political Sophistication as Important Determinant of Civic Activity of Young Citizens in New Democracies (the Case of Poland), „Romanian Journal of Political Science”, 17(1).
 4. R. Marzęcki (2021), Stosunek do przeszłości jako czynnik kształtujący pokoleniowe autoidentyfikacje młodzieży w krajach postkomunistycznych, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 19(2).
 5. R. Marzęcki, Ł. Stach (2016), Youth of Today and the Democracy of Tomorrow: Polish Students’ Attitudes Toward Democracy, „Education and Society”, 34(1).
 6. A. Guzik, R. Marzęcki, Ł. Stach (2015), Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
 7. R. Marzęcki (2013), Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej, Elipsa, Warszawa .
 8. R. Marzęcki (2013), Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.