Andrzej Dąbrowski, Radosław Marzęcki, „Doświadczenia i wyzwania w zakresie promocji polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych w Berlinie”