Przeczytaj i zobacz

Przez dwa lata stopniowo zdobywaliśmy wiedzę na temat założeń i faktycznych praktyk osób i instytucji zaangażowanych w upowszechnianie kultury polskiej za granicą. Przez ten czas zgromadziliśmy obszerny materiał empiryczny. Na jego podstawie opracowaliśmy kilka publikacji, artykułów naukowych, prezentacji, a także filmów. Wszystkie te materiały dostępne są poniżej, można z nich korzystać na licencji otwartej. 

PUBLIKACJE PROJEKTOWE

Okładka publikacji "Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą", Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2024
Dąbrowski A., Dutka Grzegorz, Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R., Rojek-Adamek P. (2024) "Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Pobierz

Okładka publikacji "Promocja kultury polskiej w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku"
Dąbrowski A., Dutka G., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024) "Promocja kultury polskiej w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku". Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

Okładka publikacji "Wydarzenia i inicjatywy promujące kulturę polską za granicą. Studia przypadku"
Dąbrowski A., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024) "Wydarzenia i inicjatywy promujące kulturę polską za granicą. Studia przypadków", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

Okładka publikacji "Wskaźniki w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji kultury polskiej za granicą"
Dutka G., Dzięglewski M. (2024) "Wskaźniki w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą". Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

Okładka publikacji "Narzędzia w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji kultury polskiej za granicą"
Dutka G., Dzięglewski M. (2024) "Narzędzia w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej 

Pobierz

ARTYKUŁY NAUKOWE

Mariusz Dzięglewski
Dzięglewski M. 2023. Miejsce i rola diaspory w promocji polskiej kultury w świetle polityk publicznych, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, nr 2(188), s. 41-70.

Pobierz

Aldona Guzik
Paulina Rojek-Adamek
Guzik A., Rojek-Adamek P. 2024.Hybridity as a tool for promoting Polish culture abroad. "The Anglo-Polish Cultural Echange" in practice, Studia Polonijne.

Pobierz

GALERIA