„Kultura polska za granicą. Studia przypadku. Nowy Jork 2”, reż. Piotr Filipiuk