„Kolejna strona internetowa?” Nasze założenia

 Mariusz Dzięglewski

Wiele inicjatyw realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych kończy się wraz z zakończeniem projektu. Zawsze mają one wyznaczone konkretne cele, rezultaty i efekty które chcemy osiągnąć. W przypadku utworzenia strony internetowej w ramach projektu, jej żywot często też kończy się zgodnie z harmonogramem, chyba że zostanie ona przejęta przez instytucje, która aktualizuje ją w ramach swojej misji w oparciu o posiadane zasoby.

Nieaktualizowana strona internetowa stopniowo staje się coraz mniej przydatna, w szczególności w przypadku, gdy jej celem jest wspieranie osób i instytucji zaangażowanych w upowszechnianie kultury polskiej za granicą. Takie zagrożenie dotyczy również i naszego portalu, gdyż dalsze rozwijanie i aktualizacja strony wymaga zasobów, które w naszym przypadku są bardzo ograniczone.

Nasza strona powstała nie tylko dlatego, iż było to jedno z zadań w projekcie, ale również w odpowiedzi na oczekiwania naszych rozmówców wyrażanych podczas realizowanych przez nas wywiadów. Jesteśmy wdzięczni naszym rozmówcom za wskazówki i uwagi jak ta strona powinna wyglądać. W ramach projektu chcieliśmy aby zawierała ona minimum informacji i dostarczała minimum wiedzy przydatnej w przygotowaniu i realizacji działań upowszechniających a także była zalążkiem dla budowania społeczności wokół takiej działalności.  Kolejnym krokiem natomiast (najpewniej realizowanym w nowym projekcie) będzie rozwój strony i jej aktualizacja.

W przyszłości planujemy rozwinięcie strony w kilku obszarach:

– bieżąca aktualizacja treści informacyjnych, w szczególności informacji na temat możliwości finansowania działań upowszechniających,

– opis dobrych praktyk, wydarzeń i przedsięwzięć,

– artykuły na temat know how opracowane w oparciu o udane projekty,

– publikację informacji o wydarzeniach integrujących środowisko (konferencje, spotkania etc.),

– publikowanie aktualnych zasobów (filmy, opracowania, raporty, prezentacje),

– stworzenie platformy komunikacji między osobami zaangażowanymi w działania upowszechniające kulturę polską za granicą.

Realizacja tak sformułowanych założeń zależy jak zawsze od możliwości finansowania tego przedsięwzięcia (PolCA 2). Wierzymy jednak, że uda nam się kontynuować nasz projekt w długiej perspektywie czasowej aby jeszcze lepiej wspierać te rozwiązania, które sprawią, że polscy twórcy, ich dzieła będą lepiej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej.