Mariusz Dzięglewski, Marcin Gońda, „Specyfika instytucji i działań promujących polską kulturę w Nowym Jorku. Stan obecny i perspektywy”