Od czego zacząć? Wskazówki dla osób zaangażowanych w działania upowszechniające

Mariusz Dzięglewski

Promocja polskiej kultury za granicą to nie tylko sprawna organizacji ciekawych i atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych, ale także budowania relacji z odbiorcami, partnerami i mediami, budowanie wizerunku Polski, a także wpływanie na zmianę stereotypów i uprzedzeń. Aby osiągnąć te cele, nie wystarczy tylko intuicja i pasja, ale także wiedza i umiejętności, które pomogą zaplanować i zrealizować skuteczne działania upowszechniające.

Skąd jednak czerpać taką wiedzę? Czy istnieją jakieś źródła, które mogą nam podpowiedzieć, co działa, a co nie, w różnych kontekstach i sytuacjach?

Ogromne zróżnicowanie inicjatyw, kontekstów społecznych, kulturowych, ekonomicznych uniemożliwia stworzenie kompendium wiedzy na kształt „podręcznika” skutecznej promocji. Taki podręcznik z góry skazany byłby na niepowodzenie.  Zespół PolCA opracował 10 wskazówek dla osób planujących i realizujących działania upowszechniające polską kulturę za granicą na podstawie badań: obserwacji wydarzeń, wywiadów i opinii ekspertów. Wskazówki te mają charakter ogólny i dotyczą tylko kluczowych aspektów organizacji i realizacji działań upowszechniających. Oznacza to, iż każdą osobę, która takie działania planuje zachęcamy do refleksji nad kluczowymi problemami, takimi jak finansowanie działań, adresaci, kontekst czy kanały komunikacji dotarcia do adresatów. W żadnym stopniu jednak wskazówki te nie zastąpią osobistego doświadczenia, wypracowanych z czasem kontaktów, sieci relacji z instytucjami kultury czy know-how.

Czyniąc takie zastrzeżenia, z dużą pokorą i dystansem, proponujemy  wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń upowszechniających polską kulturę pochylenie się nad wskazówkami opublikowanymi na naszej stronie (zakładka „Dowiedz się jak”) i obejrzenie filmu, w którym je omawiamy. Mamy nadzieję, że materiały te będą przydatne w planowaniu i realizacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą

10 wskazówek skutecznej promocji znajduje się TUTAJ

Film, w którym omawiamy wskazówki można obejrzeć TUTAJ