PoEzja Londyn. Wieczór poezji

Obserwacja prowadzona była na miejscu spotkania w POSK-u (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny)1. Budynek POSK-u jest dobrze zlokalizowany, przy głównej ulicy dzielnicy Hammersmith, blisko stacji metra i przystanków autobusowych. Ośrodek jest dobrze widoczny z ulicy, na zewnątrz dobrze wyeksponowane są polskie i angielskie napisy informujące o mieszczących się tu instytucjach (np. biblioteka, księgarnia – dobrze widoczna witryna z ulicy, galeria sztuki, kawiarnia, punkt konsularny) oraz symbole narodowe – flaga, godło, tablica informacyjna.

POSK to miejsce dobrze skomunikowane, oświetlone, widoczne dla przechodniów z ulicy. W pobliżu znajduje się także polski sklep.

Zdj. 1. Siedziba Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Siedziba Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Fot. Aldona Guzik

Zdj. 2. Wejście do siedziby POSK-u

Wejście do siedziby POSK-u

Fot. Aldona Guzik?

Zdj. 3. Witryna księgarni w siedzibie POSK

Witryna księgarni w siedzibie POSK

Fot. Aldona Guzik?

Zdj. 4. Galeria sztuki w POSK (poziom „0”)

Galeria sztuki w POSK (poziom „0”)

Fot. Aldona Guzik?

Sala spotkania, mimo zmiany i przeniesienia na poziom -1 (sala bez okien), bardzo dobrze spełniła swoje zadania. Była przestronna, pojemna, dobrze oświetlona i nagłośniona.

Wydarzenie było kolejnym z serii spotkań poświęconych poezji pn. “PoEzja Londyn”, organizowanych od maja 2022. W trakcie odczytywane były wiersze zaproszonych osób lub takich, którzy sami zaproponowali prezentację wiersza. Były one czytane przez Autorów w języku polskim, czasem tytuły oraz krótka informacja o wierszu/ inspiracji, prezentowane były w języku angielskim. Punktem kluczowym spotkania było wręczenie odznaczeń (medali – Medal oGródek PoEzji) dla poetów za docenienie ich twórczości. Odznaczenia zostało powołane przez Adama Siemieńczyka z Poezji Londyn1.

Prezentacji wierszy i autorów towarzyszyły prezentacje utworów muzycznych. Były to kompozycje do wierszy napisanych przez nagrodzonych Autorów (np. wiersz Agnieszki Kuchni-Wołosiewicz zaśpiewany przez Pana Remigiusza Juśkiewicza), ale także polskie patriotyczne piosenki wykonane przez angielską artystkę polskiego pochodzenia Katy Carr. Jak mówiła artystka w trakcie spotkania – jej mama jest Polką, ale języka nauczyła się dopiero z polskich piosenek, które pokochała; szczególnie znacznie dla niej mają te z okresu II wojny światowej. Piosenka została wykonana po polsku bardzo poprawnie.

Zdj. 5. Laureatka medalu „oGródek PoEzji” Agnieszka Kuchnia-Wołosiewcz i redaktor Dariusz A. Zeller

Kobieta i Mężczyzna. Mężczyzna trzyma w ręce książkę i na nią patrzy

Fot. Aldona Guzik?

Sierpniowe spotkanie prowadził Pan Adam wspólnie z Panią Martą Brassart, która też wspiera tę inicjatywę. Pan Dariusz A. Zeller był obecny, ale nie prowadził spotkania.

W uroczystości wziął udział Prezes POSK-u dr Marek Laskiewicz, który otworzył oraz zamknął to spotkanie.

Miało ono charakter raczej kameralny, uczestniczyło w nim ok. 25-30 osób. Były to głównie osoby reprezentujące Polonię. W imprezie udział wzięli przede wszystkim autorzy tekstów literackich, Polacy mieszkających w Wielkiej Brytanii – głównie w Londynie; kilka osób przyjechało z Polski, w tym gość zaproszony – Pani Eliza Szadkowska (poetka uhonorowana medalem podczas spotkania). Jedną z artystek wykonujących utwory muzyczne była Brytyjka o polskich korzeniach (wspomniana wcześniej Katy Carr).

Uczestnicy to przede wszystkim osoby w średnim wieku (ok. 40 +). Oprócz autorów w spotkaniu uczestniczyli członkowie ich rodzin (także dzieci).

Wydarzenie miało charakter otwarty, ale przede wszystkim kierowane do osób związanych z poezją. Prowadzone było w języku polskim, czasami we wprowadzeniu do np. inspiracji powstania wiersza, pojawiał się język angielski.

Autorzy w trakcie spotkania prezentowali swoją twórczość przed publicznością (wybrane utwory). Towarzyszyła temu oprawa muzyczna (na żywo); spotkanie miało charakter dostojny (kończyło się wręczeniem nagród-medali), ale atmosfera była dość swobodna. bardziej familiarna niż formalna.

Obszar kultury którego dotyczyło wydarzenie to poezja. Podczas spotkania wyłącznie prezentowana była ta, która jest efektem pracy zaproszonych artystów. Nie było odniesienia do szerszego kontekstu, tradycji, dziedzictwa. Poruszane w utworach wątki dotyczyły codzienności oraz spraw aktualnie ważnych i dyskutowanych publicznie w Polsce jak np. prawa kobiet. Pojawiło się też sporo wątków związanych z emocjami i uczuciami jak miłość, rozłąka etc. Co ważne, nie było w tym przekazie w ogóle odniesienia do elementu patriotycznego. Emocje osadzone były w kontekście pojmowanych uniwersalnie relacji międzyludzkich. Pojawił się też, choć dość marginalnie, wątek ukraiński – w prezentacjach nawiązywano do aktualnej sytuacji wojny, zaprezentowano jeden wiersz (prawdopodobnie) artysty z Ukrainy (?). Uzupełniającym obszarem była muzyka, ale pozostawała ona w związku z prezentowaną poezją, tj. śpiewano utwory napisane przez uczestników (ich wiersze). Jedynym wyjątkiem były polskie piosenki z okresu II wojny światowej. Artystka wykonująca uzasadniła wybór piosenki emocjami, które wywołuje piosenka i pozwala lepiej “poczuć” sytuację wojny na Ukrainie.

Działania promocyjne były bardzo ograniczone. W zasadzie żadnych informacji nigdzie o tym wydarzeniu nie było. Obserwatorka znalazła się “przypadkiem” na spotkaniu (wcześniej przeprowadzała wywiad z jednym z działaczy polonijnych w POSk-u w tym czasie).

Zaraz po spotkaniu podjęto próbę zweryfikowania materiałów promocyjnych/reklamowych, ale poza stroną FB (POEzja Londyn), na której zamieszczono plakat promocyjny przygotowany specjalnie na to wydarzenie i relacjami na prywatnych kontach w mediach społecznościowych osób, które uczestniczyły w tym wieczorze, żadnych innych informacji nigdzie nie upubliczniono. Na plakacie widać jednak, iż wydarzenie ma wielu patronów –ich obecności podczas spotkania nie dostrzeżono (poza tygodnikiem Cooltura).

Zdj. 6. Plakat promujący (na stronach www. oraz rozdawany w trakcie spotkania wydruk)

Plakat. W centrum abstrakcyjny rysunek. Nad rysunkiem tekst: PoEzja Londyn zaprasza do POSK sala Atrium. Wieczór Poezji, czwartek 11.06.2022.

Źródło: materiały organizatora

Kilka dni po wydarzeniu pojawił się krótki artykuł – relacja z wydarzenia – autorstwa Agnieszki Kuchni-Wołosiewcz (jednej z nagrodzonych) na stronie https://kulturanacodzien.pl (https://kulturanacodzien.pl/2022/08/13/poezja-londyn-ogrodek-londyn/?fbclid=IwAR37fxYnioVisUw8EHiyzVQF-atIAaJuw9L17u5-zPRExkJE2YfiwKeS1FE), a 20 sierpnia ukazał się ten sam tekst w tłum. na j. ang. w The London Post (https://londonpost.news/a-london-evening-witness-polish…/)

Ważną rolę jako kanał promocji może odegrać tygodnik polonijny Cooltura (wersja papierowa) i z-ca redaktora, Dariusz A. Zeller, który jednocześnie jest jednym z inicjatorów projektu PoEzja Londyn. Dziennikarz (poeta) od dłuższego czasu prezentuje w tygodniku postaci twórców z obszaru poezji. Niektóre z artykułów zdobiły ściany sali, w której odbywało się to spotkanie.

Podsumowanie:

Materiały promujące wydarzenie, do których udało się dotrzeć są w j. polskim, a więc zdecydowanie ich odbiorcą jest przedstawiciel Polonii lub inna osoba, ale posługująca się j. polskim. Jedynym wyjątkiem jest relacja zamieszczona po spotkaniu w j. angielskim w The London Post. Promocja była dość ograniczona, zamknięta na środowisko nie-polskie, ale też na grupy, które na co dzień mało (lub wcale) interesują się poezją.

1 Poezja Londyn to inicjatywa promująca twórczość poetycka. Projekt ma stronę FB (https://www.facebook.com/poezja.londyn). Organizatorami wydarzenia są inicjatorzy tego projektu, Pan Adam Siemieńczyk (poeta) oraz Dariusz A. Zeller (dziennikarz Cooltura24 oraz poeta, o swojej roli w tym przedsięwzięciu powiedział podczas rozmowy z obserwatorką).

1 POSK to instytucja stworzona w celu szerzenia kultury polskiej w społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Ośrodek w londyńskiej dzielnicy Hammersmith został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii z inicjatywy prof. Romana Ludwika Wajdy (1901-1974), który był również pierwszym przewodniczącym POSK-u. POSK zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki. Mieści się tam Biblioteka Polska w Londynie, która powstała w 1942, odbywają się wystawy, pokazy filmów i przedstawienia teatralne. Mieszczą się tam, m.in.: Zjednoczenie Polskie, Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (PTNO), Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK). W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie działa także punkt konsularny Ambasady RP w Londynie. Punkt ten jest dedykowany dla dzieci do lat 18 i ich rodzin.