Promocja kultury polskiej w obrazach. Materiały wizualne

Mariusz Dzięglewski

Badania terenowe realizowane w ramach projektu PolCA pozwoliły nam nie tylko poznać i rozmawiać na temat działań upowszechniających ale także poznać i zrozumieć kontekst (np. specyficzny sposób obiegu kultury), w którym działania te są realizowane. Podczas pobytu badawczego w każdym z trzech miast staraliśmy się rejestrować nasze obserwacje poprzez zdjęcia, a po zakończeniu projektu przygotowaliśmy materiały filmowe i graficzne, które w zwięzły sposób opowiadają o naszym projekcie.

Zależało nam na tym, aby poprzez wizualne materiały, takie jak kilkuminutowe filmy, opowiedzieć o naszych badaniach, przedstawić ich wyniki, opisać przykładowe wydarzenia upowszechniające kulturę polską w trzech badanych krajach oraz przedstawić 10 konkretnych wskazówek dla osób zaangażowanych w działania upowszechniające. Wskazówki te stanowią esencję naszych rekomendacji. Wskazówki te opierają się na wnioskach z wywiadów i obserwacji oraz wnioskach z paneli eksperckich, jak też – uwag recenzentów naszych publikacji.

Wszystkie materiały wizualne są dostępne na naszej stronie. Dodaktowym kanałem ich popularyzacji są konta w mediach społecznościowych: You Tube – na którym publikujemy krótkie filmy i Facebook – na którym również będziemy umieszczać materiały wizualne i bieżące informacje.

Z bogatego zbioru materiałów wizualnych w szczególności rekomendujemy zapoznanie się z poniższymi źródłami:

  1. Filmy:

a. „10 wskazówek skutecznej promocji” – w filmie omawiamy w zwięzły sposób kluczowe wskazówki w szczególności adresowane do osób rozpoczynających działania upowszechniające, dotyczące takich aspektów jak: planowanie, finansowanie czy monitorowanie efektów działań promocyjnych

b. „Wnioski z badań nad działaniami promującymi kulturę polską za granicą” – w filmie w formie dialogu podsumowujemy nasze doświadczenia badawcze i omawiamy mocne strony działań promocyjnych jak też i obszary wymagające większej uwagi.

c. „Kultura polska za granicą. Studia przypadku: Berlin/Londyn/Nowy Jork 1 i 2” – w filmach przedstawiamy wydarzenia, które bezpośrednio obserwowaliśmy podczas naszego pobytu w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. Zwracamy uwagę na te aspekty wydarzenia, które uznać można za dobre praktyki oraz te, nad którymi należałoby więcej popracować

d. „PolCA. Polish Culture Abroad” – w filmie przedstawiamy historię związaną z projektem PolCA. Opowiadamy o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć badania w obszarze promocji kultury polskiej za granicą, jakie intencje nam przyświecały, jak przebiegały badania oraz jakie są ich rezultaty.

  1. Zdjęcia opublikowane w monografii „ Wydarzenia i inicjatywy promujące kulturę polską za granicą. Studia przypadków” – stanowią materiał zdjęciowy dokumentujący przebieg wydarzeń, podczas których główną metodą badawczą była obserwacja uczestnicząca.
  1. Galeria zdjęć – w galerii umieściliśmy zdjęcia, które dokumentują przedsięwzięcia upowszechniające kulturę polską w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku, a które nie zostały opublikowane w monografii „ Wydarzenia i inicjatywy promujące kulturę polską za granicą. Studia przypadków”. Zdjęcia przedstawiają miejsca, ludzi i konkretne działania, które zespół PolCA miał okazję obserwować podczas badań terenowych.
  1. Infografiki opublikowane na podstronach poświęconych poszczególnym miastom (Berlin, Londyn, Nowy Jork) – poprzez wizualną formę przedstawienia konkretnych danych chcieliśmy w prosty sposób przedstawić kontekst, w którym realizowane są działania upowszechniające. Infografiki pozwalają zorientować się w „pejzażu kulturalnym” poszczególnych miast, poznać kluczowe informacje na temat funkcjonowania sektora przemysłów kreatywnych oraz instytucje (zarówno polskie jak i zagraniczne), które odgrywają ważną rolę w działaniach promocyjnych.