„Wnioski z badań nad działaniami promującymi kulturę polską za granicą”, reż. Piotr Filipiuk