Zaproszenie do współpracy

 Mariusz Dzięglewski

Zespół PolCA to naukowcy/badacze z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Łódzkiego posiadający kompetencje w zakresie metodologii i realizacji badań empirycznych w sektorze kultury i nie tylko. To także specjaliści w zakresie projektowania graficznego, edytorstwa, badań UX i IT. Projekt PolCA pozwolił nam na stworzenie zespołu posiadającego specjalistyczną wiedzę w stosunkowo wąskim i słabo rozpoznanym od strony naukowej obszarze.

W naszych raportach zwracaliśmy uwagę na znaczenie jakie ma dla powodzenia przedsięwzięć upowszechniających kooperacja pomiędzy osobami i instytucjami zaangażowanymi w taką działalność. Dlatego też chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkich, którym na sercu leży rozpoznawalność polskich twórców i ich twórczości za granicą. Biorąc pod uwagę nasze kompetencje, zasoby i infrastrukturę proponujemy kilka obszarów współpracy:

– realizacja badań empirycznych (na etapie programowania i ewaluacji działań),

– udział w panelach dyskusyjnych/grupach eksperckich,

– współpraca w organizacji wydarzeń (konferencji, spotkań, warsztatów),

– współpraca w zakresie przygotowania publikacji, materiałów edukacyjnych, raportów (Wydawnictwo UKEN),

– redagowanie treści przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości współpracy z zespołem PolCA należy kierować do kierownika projektu – Mariusza Dzięglewskiego.

Dane kontaktowe:

Email: mariusz.dzieglewski@uken.krakow.pl

Tel. 511 395 284

Zapraszamy