Jak zdobyć środki na działania promocyjne?

Nawet najlepsze pomysły, entuzjazm i chęć działania nie wystarczą aby skutecznie promować kulturę polską za granicą. Kluczowym elementem planowanych i realizowanych działań jest pozyskanie odpowiedniego finansowania. Poniżej przedstawiamy wybrane możliwości finansowania przedsięwzięć promocyjnych.

Programy Instytutu Adama Mickiewicza

Otwarte nabory (styczeń 2024)

Sprawdź aktualne nabory („Wsparcie kultury”)

Granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Otwarte nabory (styczeń 2024)

Sprawdź aktualne nabory

Granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Otwarte nabory (styczeń 2024)

Sprawdź aktualne nabory

Programu instytutów branżowych

Programy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Programy Instytutu Książki

Środki Unijne

Sponsorzy

Jednym z możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć promocyjnych są sponsorzy. Ubiegając się o środki na realizację działań promujących wydarzenie organizatorzy mogą poszukiwać zarówno sponsorów w Polsce, jak i za granicą, w tym wśród instytucji polonijnych. Wsparcie sponsorów może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Sponsorem może być zarówno instytucja jak i osoba fizyczna. Ważnym aspektem przy poszukiwaniu sponsorów jest zbieżność celów wydarzenia, jego tematyka i zakres z misją lub obszarem działalności danego podmiotu lub osoby. Ważne jest przy tym aby organizatorzy zaproponowali potencjalnym sponsorom korzyści związane ze sponsoringiem. Korzyści te mogą obejmować konkretny ekwiwalent pieniężny (np. udostępnienie powierzchni reklamowej w przestrzeni wydarzenia, za które podmiot musiałby zapłacić). Oferta organizatorów może również dotyczyć korzyści symbolicznych, takich jak np. budowanie wizerunku firmy, korporacji (społeczna odpowiedzialność biznesu) jako mecenasa kultury. Dobrą praktyką są również drobne gratyfikacje dla sponsorów, takie jak: bezpłatne wejściówki na wydarzenie, karty podarunkowe, a także materiały i gadżety organizatorów.

Środki własne

Większość organizacji pozarządowych ma możliwość prowadzenia działalności komercyjnej, z której środki przeznaczone są na realizację działalności statutowej.