Damian Liszka

Konferencja poświęcona promocji kultury polskiej za granicą odbyła się 29 listopada 2023 roku w Pałacu Potockich w Krakowie. Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów, badaczy, działaczy kulturalnych oraz przedstawicieli instytucji związanych z kulturą. Całość rozpoczęła się oficjalnym otwarciem przez Paulinę Rojek-Adamek, Dyrektor Instytutu Socjologii UKEN.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów dotyczących promocji kultury polskiej za granicą. W pierwszym bloku tematycznym „Popularyzacja kultury w dobie współczesnych wyzwań” swoje wystąpienia przedstawili Małgorzata Bogunia-Borowska, Tomasz Ferenc z UŁ oraz  Urszula Jarecka z IFiS PAN. Małgorzata Bogunia-Borowska omówiła znaczenie dziedzictwa kulturowego w kontekście zmian społecznych i kulturowych, podkreślając jego rolę w oswajaniu i rozumieniu współczesnych zjawisk. Tomasz Ferenc przedstawił wyniki badań terenowych dotyczących instytucji kultury i ludzi sztuki w czasie wojny na Ukrainie. Urszula Jarecka z kolei poruszyła temat kulturowej barier w popularyzacji kultury.

Po przerwie kawowej odbył się kolejny blok tematyczny, który skupiał się na założeniach systemowych, wyzwaniach i narzędziach wspierających promocję polskiej kultury za granicą. Mariusz Dzięglewski  omówił politykę kulturalną i system promocji kultury polskiej za granicą,  Grzegorz Dutka (UKEN) praktyki podmiotów działających na rzecz promocji kultury polskiej za granicą, a Damian Liszka z UKEN narzędzia i materiały wspierające promocję wypracowane w ramach projektu.

Następnie omówiono obecność polskiej kultury w globalnych miastach Europy i Ameryki Północnej. Aldona Guzik, Paulina Rojek-Adamek, Andrzej Dąbrowski, Radosław Marzęcki Mariusz Dzięglewski i  Marcin Gońda z UŁ przedstawili doświadczenia i wyzwania związane z promocją polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych w takich miastach jak Londyn, Berlin i Nowy Jork.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości promocji kultury polskiej za granicą. Panel moderowały Aldona Guzik i Paulina Rojek-Adamek, a wzięli w nim udział: Svetlana Furman-Caspar – koproducentka filmowa, Klaudyna Droske – radna z Berlina,  Katarzyna Jakubowiak – rzeczniczka prasowa z Krakowskiego Biura Festiwalowego, Marta Raczek-Korcz – prezeska Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Marta Zielińska z Polskiej Agencji Inwetycji i Handlu.

Podsumowując, konferencja „Promocja kultury polskiej za granicą: Osiągnięcia i wyzwania” była doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat promocji kultury polskiej na arenie międzynarodowej. Prelegenci przedstawili interesujące analizy, wnioski i rekomendacje, które z pewnością będą miały wpływ na dalsze działania w tym obszarze.

Materiały z konferencji (prezentacje) dostępne są TUTAJ.

Program konferencji można pobrać TUTAJ