Ok, ale jak to zbadać? Przykładowe narzędzia badawcze

Mariusz Dzięglewski

Niedostatek badań ewaluacyjnych, które pozwoliłyby na doskonalenie skuteczności, trafności, czy efektywności działań upowszechniających wynika w jakimś stopniu z braku przekonania co do możliwości „opomiarowania” efektów i rezultatów tych działań, ale w jeszcze większym stopniu –  z braku środków na realizację takich badań. Profesjonalna realizacja badań sondażowych, fokusowych czy indywidualnych wywiadów z uczestnikami wydarzenia jest niezwykle kosztowna. Ważne jest to, aby badania takie realizowane były przez profesjonalistów, badaczy posiadających odpowiednią wiedzę metodologiczną i doświadczenie zawodowe. Co jednak począć, jeśli w realizowanym projekcie nie przewidziano środków na badania ewaluacyjne, a w zespole projektowym nie ma osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie badawcze?

Uważamy, iż – jakkolwiek najlepiej powierzyć badania ewaluacyjne profesjonalistom – w przypadku braku takiej możliwości, lepiej jest opracować własne badanie w oparciu o proste narzędzia, które sami jesteśmy w stanie przygotować. Nawet jeśli są one niedoskonałe i nie posiadamy profesjonalnego przygotowania do analizy danych pozyskanych w takim badaniu – lepsza jest jakakolwiek informacja zwrotna na temat naszych działań, niż jej brak.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z realizacją badań ewaluacyjnych (brak pieniędzy i know-how) przygotowaliśmy opracowanie, które w połączeniu z katalogiem wskaźników skuteczności, trafności, efektywności i trwałości działań, pozwala na opracowanie prostych narzędzi do badań ilościowych i jakościowych. Nie proponujemy przy tym „gotowych” narzędzi (chociaż podajemy takie przykłady). Przedstawiamy jednak kilka praktycznych wskazówek i przykładów rozwiązań jakie można zastosować przy konstruowaniu takich narzędzi jak kwestionariusz ankiety, scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego czy narzędzie do analizy danych tekstowych (np. recenzji z wydarzenia, komentarzy w mediach społecznościowych).

Nasza publikacja może również posłużyć do przygotowania specyfikacji w przypadku zlecenia realizacji badania przez firmę zewnętrzną. Mamy nadzieję, że zarówno nasz katalog wskaźników jak i wskazówki dotyczące narzędzi badawczych będą przydatne w doskonaleniu przedsięwzięć ukierunkowanych na upowszechniane polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych za granicą.

Publikację zawierającą wskazówki na temat narzędzi badawczych można pobrać TUTAJ