Zasoby dostępne online. Jak z nich korzystać?

Mariusz Dzięglewski

Głównym celem naszego projektu były wypracowanie narzędzi (materiałów, rozwiązań), które będą przydatne dla osób zaangażowanych w działania upowszechniające kulturę polską za granicą. Narzędzia te w pierwszym rzędzie przeznaczone są dla osób, które nie mają doświadczenia w tym zakresie lub czują, że potrzebują większej wiedzy i kompetencji. Wierzymy, że nasze materiały mogą być pomocne również osobom doświadczonym w promowaniu polskiego filmu, teatru, literatury czy sztuk wizualnych za granicą.

Wszystkie nasze materiały opublikowane są na licencji otwartej i dostępne w formie cyfrowej na niniejszej stronie. Ponadto dwie publikacje wydaliśmy również w formie papierowej. Poniżej opisujemy krótko wszystkie materiały wraz linkami i krótką informacją na temat możliwości ich wykorzystania.

  1. Wskazówki skutecznej promocji – to podstrona, na której znajduje się 10 kluczowych wskazówek planowania, realizacji i monitorowania działań promocyjnych w formie krótkich artykułów. Wskazówki te wynikają z praktyki osób zaangażowanych w promocję kultury polskiej za granicą. Wskazówki pełnią rolę „mapy drogowej” wyznaczającej kluczowe momenty w realizacji działań upowszechniających – od momentu planowania, poprzez wybór obiektu promocji, komunikatu promocyjnego, partnerstwa, finansowania aż do oceny rezultatów działania.
  2. Informacje praktyczne – to podstrona („Dowiedz się jak”) na której umieściliśmy szereg informacji dla osób, które poszukują źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć oraz partnerów niezbędnych do ich realizacji. W części dotyczącej finansowania znajdują się linki do programów dotacyjnych, którymi zarządzają poszczególne ministerstwa, Instytut Adama Mickiewicza oraz instytuty branżowe. W części dotyczącej partnerów znaleźć można listę instytucji, które w taki czy inny sposób działają na rzecz promocji kultury polskiej za granicą. Raporty z badań wraz z rekomendacjami
  3. Studia przypadku – to przykłady faktycznych przedsięwzięć zrealizowanych w 2022 roku w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku zaobserwowanych i udokumentowanych przez zespół PolCA. Opisano je na podstronie „Odkrywaj” wraz z infografikami ilustrującymi pejzaż przemysłów kreatywnych w tych trzech miastach. Studia przypadku dostępne są również w formie publikacji cyfrowej (Dąbrowski A., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024) „Wydarzenia i inicjatywy promujące kulturę polską za granicą. Studia przypadków”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej)

Studia przypadku mają przede wszystkim posłużyć jako materiał edukacyjny, na podstawie którego odbiorcy poddają krytycznej analizie mocne i słabe strony przedsięwzięcia aby projektować i realizować własne działania.

  1. Raporty z badań – to dwie publikacje dostępne w formie cyfrowej i papierowej. Pierwsza z nich opiera się na badaniach zrealizowanych wśród przedstawicieli różnych podmiotów mających siedzibę w Polsce, druga – na badaniach terenowych zrealizowanych w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. Czytelnicy znajdą w tych publikacjach informacje na temat założeń systemowych w zakresie promocji kultury polskiej za granicą ale przede wszystkim opis praktyk w głównych instytucjach w opinii ich przedstawicieli, mocnych i słabych stron działalności tych podmiotów. Obie publikacje zawierają listę wniosków i rekomendacji dla instytucji i osób zaangażowanych w promocję kultury polskiej za granicą. Publikacje rekomendujemy przede wszystkim decydentom, osobom odpowiedzialnym za strategie i programy w tym obszarze i osobom zarządzającym różnymi podmiotami.

Tytuły raportów:

Dąbrowski A., Dutka Grzegorz, Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R., Rojek-Adamek P. (2024) „Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury polskiej za granicą”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Dąbrowski A., Dutka G., Dzięglewski M., Gońda M., Guzik A., Marzęcki R, Rojek-Adamek P. (2024) „Promocja kultury polskiej w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

  1. Narzędzia do programowania i ewaluacji działań promocyjnych – to dwie publikacje zawierające listę wskaźników umożliwiających programowanie i ewaluację działań promocyjnych. W pierwszej publikacji czytelnik znajdzie opis poszczególnych wskaźników pod kątem ich zastosowania do pomiaru różnych obszarów działań, takich jak trafność, skuteczność, efektywność, trwałość, potencjał promocyjny. W drugiej publikacji znajduje się propozycja zastosowania wskaźników w konkretnych badaniach oraz przykłady pytań i całych narzędzi badawczych do zastosowania w praktyce. Publikacje te służą jako materiał do przygotowania specyfikacji dla zewnętrznych firm badawczych, lub opracowania narzędzi i realizacji badań zasobami danej organizacji.

Tytuły publikacji:

Dutka G., Dzięglewski M. (2024) „Wskaźniki w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Dutka G., Dzięglewski M. (2024) „Narzędzia w procesie programowania i ewaluacji działań z zakresu promocji polskiej kultury za granicą”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

  1. Materiał filmowy – to cykl kilkunasto-minutowych filmów z udziałem badaczy, którzy opowiadają o projekcie, wnioskach z badań. W cyklu tym znajduje się też filmowa wersja „Wskazówek skutecznej promocji” oraz studiów przypadku – wydarzeń obserwowanych przez badaczy w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. W każdym z tych filmów badacze poddają krytycznej ocenie te wydarzenia pod kątem 10 wskazówek skutecznej promocji. Taka forma materiałów adresowana jest do tych osób, które chcą w sposób wizualny i szybki zapoznać się z  wskazówkami i przykładami opisanymi bezpośrednio przez konkretnych badaczy z zespołu PolCA.
  2. Materiały edukacyjne – to zasoby opublikowane na podstronie „Przeczytaj i zobacz”. Wśród tych materiałów znajdują się dostępne w wersji cyfrowej dokumenty strategiczne dot. polityki kulturalnej Polski w zakresie promocji kultury za granicą od lat 90., raporty, badania, ekspertyzy, artykuły naukowe oraz bibliografia z zakresu zagadnień kulturowych. Ponadto, wśród tych materiałów znajdują się również prezentacje z wystąpień prelegentów podczas ogólnokrajowej konferencji, która odbyła się w listopadzie 2023 roku w Krakowie. Materiały te adresowane są do badaczy, decydentów oraz osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat systemowych rozwiązań w polityce kulturalnej, dotychczasowych badań w obszarze upowszechniania kultury polskiej czy zagadnień z zakresu antropologii i socjologii kultury.
  3. Galeria zdjęć – to cykl zdjęć z badań terenowych w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku, które pozwalają przyjrzeć się konkretnym wydarzeniom, ich uczestnikom i realizatorom. Stanowią one naturalne uzupełnienie opisu studiów przypadku.